ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ UPGRADE IN PROGRESS

Αυτήν τη στιγμή πραγματοποιείται μια σημαντική αναβάθμιση. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

…………………

We are currently performing a major upgrade. Thank you for your understanding.

…………………

STEPS:

update coding : επικαιροποίηση κωδικοποίηση
COMPLETED : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

update pages and visuals : επικαιροποίηση σελίδες και εικονες
IN PROGRESS : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

update menus : επικαιροποίηση μενού
PENDING : ΕΚΚΡΕΜΕI